Thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử
Máy ly tâm PerfectSpin 24 Plus Giá: 103,050,000 VNĐ
12