Hóa chất giải trình tự
NanoPOP Polymer cho máy giải trình tự ABI Genetic Analyzer

NanoPOP Polymer cho máy giải trình tự ABI Genetic Analyzer

Giá: 6,600,000 VNĐ

 

NanoPOP-4TM, NanoPOP-6TM và NanoPOP-7TM là chất nền (matrix) được tạo thành

từ các hạt nano dựa trên công nghệ "Block copolymer technology" của MCLAB,

có khả năng phân tách tốt. Các sản phẩm trên được sản xuất cho máy giải trình tự

ABI Genetic Analyzer với các ứng dụng khác nhau. Khách hàng có thể dùng

chúng với các module và protocol đang sử dụng mà không cần thay đổi

hoặc cân bằng lại hệ thống.     

Ứng dụng:

NanoPOP-4TM: Phân tích đoạn ADN như microsatellite hoặc SNP genotyping

NanoPOP-6TM: Giải trình tự ADN

NanoPOP-7TM: Giải trình tự ADN và phân tích mảnh với độ phân giải cao

 Hóa chất sử dụng cùng:

NanoPOP4 sử dụng cùng CE 10X Running Buffer. 
NanoPOP6, NanoPOP7 sử dụng cùng NanoPOP 10X Running Buffer.

Giá sản phẩm:

Sản phẩm

Code

Thiết bị giải trình tự ABI tương thích, Thể tích

Đơn giá (VNĐ)

NanoPOP4

NP4-100

3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml

6.600.000 

NanoPOP4

NP4-101

3130/3130XL Genetic Analyzers, 10ml

11.100.000 

NanoPOP4

NP4-102

3130/3130XL Genetic Analyzers, 28ml

21.000.000 

NanoPOP4

NP4-120

310/3100 Genetic Analyzers, 5ml

6.600.000 

NanoPOP4

NP4-121

310/3100 Genetic Analyzers, 10ml

11.100.000 

NanoPOP4

NP4-122

310/3100 Genetic Analyzers, 28ml

21.000.000 

NanoPOP6

NP6-100

3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml

6.600.000 

NanoPOP6

NP6-101

3130/3130XL, 3100 Genetic Analyzers, 10ml

11.100.000 

NanoPOP6

NP6-120

310/3100 Genetic Analyzers, 5ml

6.600.000 

NanoPOP6

NP6-121

310/3100 Genetic Analyzers, 10ml

11.100.000 

NanoPOP7

NP7-100

3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml

6.600.000 

NanoPOP7

NP7-101

3130/3130XL Genetic Analyzers 10ml

11.100.000 

NanoPOP7

NP7-300

3130/3130XL, 3730/3730XL Genetic Analyzers, 28ml

21.000.000 

 

Sản phẩm

Code

Thể tích

Đơn giá (VNĐ)

NanoPOP 10X Running Buffer (with EDTA)

NPB-100

100 ml

4.400.000 

NanoPOP 10X Running Buffer (with EDTA)

NPB-500

500 ml

7.750.000 

CE 10X Running Buffer (with EDTA)

RBUF-100

100 ml

4.400.000 

CE 10X Running Buffer (with EDTA)

RBUF-500

500 ml

7.750.000 

 

Hóa chất sử dụng cùng:
NanoPOP4 sử dụng cùng CE 10X Running Buffer. 
NanoPOP6, NanoPOP7 sử dụng cùng NanoPOP 10X Running Buffer.
Giá sản phẩm:
Sản phẩm Code Thiết bị giải trình tự ABI tương thích, Thể tích Đơn giá (VNĐ)
NanoPOP4 NP4-100 3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml 6.600.000  
NanoPOP4 NP4-101 3130/3130XL Genetic Analyzers, 10ml 11.100.000  
NanoPOP4 NP4-102 3130/3130XL Genetic Analyzers, 28ml 21.000.000  
NanoPOP4 NP4-120 310/3100 Genetic Analyzers, 5ml 6.600.000  
NanoPOP4 NP4-121 310/3100 Genetic Analyzers, 10ml 11.100.000  
NanoPOP4 NP4-122 310/3100 Genetic Analyzers, 28ml 21.000.000  
NanoPOP6 NP6-100 3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml 6.600.000  
NanoPOP6 NP6-101 3130/3130XL, 3100 Genetic Analyzers, 10ml 11.100.000  
NanoPOP6 NP6-120 310/3100 Genetic Analyzers, 5ml 6.600.000  
NanoPOP6 NP6-121 310/3100 Genetic Analyzers, 10ml 11.100.000  
NanoPOP7 NP7-100 3130/3130XL Genetic Analyzers, 5ml 6.600.000  
NanoPOP7 NP7-101 3130/3130XL Genetic Analyzers 10ml 11.100.000  
NanoPOP7 NP7-300 3130/3130XL, 3730/3730XL Genetic Analyzers, 28ml 21.000.000  

Sản phẩm Code Thể tích Đơn giá (VNĐ)
NanoPOP 10X Running Buffer (with EDTA) NPB-100 100 ml 4.400.000  
NanoPOP 10X Running Buffer (with EDTA) NPB-500 500 ml 7.750.000  
CE 10X Running Buffer (with EDTA) RBUF-100 100 ml 4.400.000  
CE 10X Running Buffer (with EDTA) RBUF-500 500 ml 7.750.000  Sản phẩm cùng loại