Hóa chất giải trình tự
BrightDye® Terminator Cycle Sequencing Kit

BrightDye® Terminator Cycle Sequencing Kit

Giá: 11,750,000 VNĐ

 

The BrightDye® Terminator Cycle Sequencing Kit (tương thích với v3.1), sử dụng hóa chất có độ linh động cao, phù hợp cho giải trình tự de novo, resequencing và kết thúc phản ứng PCR, khuôn plasmid, fosmid và BAC.

 - Cải thiện chất lượng kết quả nhiều ứng dụng giải trình tự.

- Tối ưu với độ đọc dài.

- Tính chất di động của dye tốt hơn.

- Cải thiện khả năng đọc những vùng giàu GT.

- Khả năng độc dài hơn, chất lượng tốt hơn với sự cân bằng giữa chiều cao đỉnh đồng đều và cân bằng tín hiệu tối ưu.

- Chi phí giảm.

Ứng dụng:

- de novo sequencing - high Throughput (cDNA),

- Resequencing

- Sequencing difficult templates

- Mixed-Base Detection

- Long-read sequencing

- Sequencing across all template types (plasmids, PCR products, BACs, and fosmids)

- Mixed-base detection

- Sequencing short PCR products using rapid electrophoresis run modules

Tương thích với các thiết bị:

- Genetic Analyzer 310,

- 3130 Genetic Analyzer,

- 3730xl DNA Analyzer,

- 3130xl Genetic Analyzer,

- GeneAmp® 2700,

- GeneAmp® 2400,

- 3700 Genetic Analyzer,

- Genetic Analyzer 3100,

- Genetic Analyzer 3100-Avant™,

- GeneAmp® 9700,

- GeneAmp® 9600,

- 3730 DNA Analyzer,

- 3500 Genetic Analyzer

Tương thích với khuôn:

- Rolling Circle Amplified Products,

- Plasmid DNA (≤15Kb),

- Fosmids,

- Single Stranded DNA,

- Lambda DNA,

- BAC DNA,

- Genomic DNA (Bacterial),

- PCR Amplicons,

- PCR Amplicons (50:50 Heterozygotes)

Chất lượng:

Tất cả các hóa chất BrightDye® sequencing được kiểm tra hai lần, lần đầu đảm bảo đúng thành phần, lần sau đảm bảo vận hành ổn định.

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở -20°C. The Sequencing Buffer có thể bảo quản ở 4°C.

Cung cấp gồm:

- BrightDye® Terminator Master Mix

- M13 Primer

- pGEM Control DNA

- 5x Sequencing Buffer

Giá sản phẩm:

- BRIGHTDYE® TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT 25 phản ứng: 11.750.000 đồng

- BRIGHTDYE® TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT 100 phản ứng: 41.000.000 đồng

Sản phẩm cùng loại