Tin tức
Stay hungry, stay foolish - Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ Stay hungry, stay foolish - Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ

Đây là một bài phát biểu rất nổi tiếng của Steve Jobs, vị CEO đáng kính của Apple, cho các bạn sinh viên đại học Stanford mới ra trường. Bài phát biểu này đã đem đến rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của tôi và rất nhiều người. Hãy chân trọng và tin tưởng vào ý nghĩa những gì bạn đã làm được, đang làm, và sẽ tạo ra. Hãy tin tưởng vào tình yêu. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim và lý trí của mình. ViMedso muốn chia sẻ "Stay hungry, Stay foolish" tới tất cả mọi người, những người đồng hành, những vị bác sĩ, những nhà khoa học, những người bạn,... về niềm tin và sức mạnh nội tại trong mỗi con người: Chúng ta là những người tuyệt vời, có thể tạo ra những giá trị tuyệt vời và xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời hơn những gì chúng ta suy nghĩ.

1